Type and press Enter.

Polityka Prywatności

Postanowienia ogólne

1. Polityka określa w jaki sposób wykorzystujemy i przetwarzamy Twoje dane osobowe (dalej: dane) w związku z korzystaniem przez Ciebie z naszej strony internetowej. Prezentujemy także informacje o plikach cookie i innych stosowanych przez nas narzędziach.

2. Polityka dotyczy wszystkich naszych stron internetowych, serwisów internetowych, aplikacji mobilnych oraz naszych kont prezentowanych na portalach społecznościowych (dalej łącznie: Serwis/Serwisy).

Przetwarzanie danych osobowych

1. Administratorem Twoich danych osobowych jest RED LINE SP. z o.o.

2. Podczas korzystania przez Ciebie z naszych usług w Serwisach zbieramy w szczególności: adresy IP, adres URL, informacje o zachowaniach w Serwisach, kliknięcia w elementy stron internetowych w Serwisach, nazwy otwieranych plików, daty i godziny wejść do Serwisów, nazwę Twojego dostawcy usług internetowych, informację o rodzaju Twojego systemu operacyjnego oraz o rodzaju i wersji Twojej przeglądarki.

3. Jeżeli kontaktujesz się z nami za pośrednictwem formularzy kontaktowych dostępnych w Serwisach, w zależności od rodzaju formularza, zbieramy także Twoje: imię, nazwisko, adres e-mail i numer telefonu.

4. Twoje dane osobowe zbieramy poprzez: zaakceptowane przez Ciebie pliki cookies, używanie narzędzia analitycznego Google Analytics, skorzystanie przez Ciebie z formularza kontaktowego lub komunikatorów dostępnych na portalach społecznościowych.

5. Twoje dane osobowe są przetwarzane w celu korzystania przez Ciebie z pełnej funkcjonalności naszych Serwisów, realizacji na Twoją rzecz usług świadczonych drogą elektroniczną, do celów analitycznych, aby poprawić jakość Serwisów, do celów rozwoju, naprawy lub testów różnych funkcjonalności Serwisów, do obsługi Twojej wiadomości w formularzu kontaktowym.

Prawa dotyczące przetwarzania danych osobowych

1. Masz prawo dostępu do przetwarzanych przez nas Twoich danych osobowych i otrzymania kopii Twoich danych, które przetwarzamy.

2. Masz prawo do żądania sprostowania (poprawienia, uzupełnienia) Twoich danych przetwarzanych w Serwisach, ograniczenia ich przetwarzania lub usunięcia.

3. Masz prawo złożenia sprzeciwu wobec wykorzystywania danych na cele ustalenia, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami.

4. Masz prawo żądania przeniesienia danych, które przetwarzamy tj. możesz je otrzymać w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym formacie nadającym się do odczytu maszynowego oraz masz prawo przesłać te dane innemu administratorowi. Jeżeli jest to technicznie możliwe, masz prawo żądania, aby dane osobowe zostały przesłane przez nas bezpośrednio innemu administratorowi.

5. Masz prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych w przypadku uznania, że przetwarzanie Twoich danych osobowych narusza przepisy z zakresu ochrony danych osobowych.

6. W przypadku akceptacji plików cookies lub wysłania wiadomości przez formularz kontaktowy, masz także prawo cofnąć wyrażoną zgodę w dowolnym czasie. Szczegółowe informacje dotyczące przetwarzania Twoich danych osobowych w przypadku akceptacji plików cookies lub wysłania wiadomości przez formularz kontaktowy znajdziesz tutaj.

Aby skorzystać z ww. praw możesz się z nami skontaktować:

• telefonicznie pod numerem: + 48 58 580 08 08

• przez elektroniczny formularz kontaktowy dostępny na stronie https://tlustakaczka.pl/kontakt/

• pisemnie, przesyłając korespondencję na adres: ul. Spółdzielcza 2 81-545 Gdynia

Pliki cookies

1. Pliki cookies (tzw. „ciasteczka”) stanowią dane informatyczne, w szczególności pliki tekstowe, które przechowywane są w Twoim urządzeniu końcowym i przeznaczone są do korzystania z Serwisów. Pliki cookies zazwyczaj zawierają nazwę strony internetowej, z której pochodzą, czas przechowywania ich na urządzeniu końcowym oraz unikalny numer.

2. Pliki cookies wykorzystywane są przez nas w celu:

a) dostosowania zawartości naszych stron internetowych do Twoich preferencji oraz optymalizacji korzystania ze stron internetowych; w szczególności pliki te pozwalają rozpoznać Twoje urządzenie i odpowiednio wyświetlić stronę internetową, dostosowaną do Twoich indywidualnych potrzeb;

b) tworzenia statystyk, które pomagają zrozumieć, w jaki sposób korzystasz ze stron internetowych, co umożliwia ulepszanie ich struktury i zawartości.

3. Stosujemy dwa rodzaje plików cookies: „sesyjne” (session cookies) oraz „stałe” (persistent cookies). Cookies „sesyjne” są plikami tymczasowymi, które przechowywane są w urządzeniu końcowym do czasu opuszczenia strony internetowej lub wyłączenia oprogramowania (przeglądarki internetowej). „Stałe” pliki cookies przechowywane są w urządzeniu końcowym przez czas określony w parametrach plików cookies lub do czasu ich usunięcia.

4. W ramach Serwisu stosowane są następujące rodzaje plików cookies:

a) „niezbędne” pliki cookies, umożliwiające korzystanie z usług dostępnych w ramach Serwisu, np. uwierzytelniające pliki cookies wykorzystywane do usług wymagających uwierzytelniania w ramach Serwisu;

b) pliki cookies służące do zapewnienia bezpieczeństwa, np. wykorzystywane do wykrywania nadużyć w zakresie uwierzytelniania w ramach Serwisu;

c) „wydajnościowe” pliki cookies, umożliwiające zbieranie informacji o sposobie korzystania z Serwisu;

d) „funkcjonalne” pliki cookies, umożliwiające „zapamiętanie” wybranych przez Ciebie ustawień i personalizację interfejsu, np. w zakresie wybranego języka lub regionu, z którego pochodzisz, rozmiaru czcionki, wyglądu strony internetowej itp.

5. Jeśli nie chcesz, by pliki cookies były instalowane na Twoim urządzeniu, możesz nie wyrazić zgody na instalowanie plików cookies w następujący sposób:

a) W przeglądarce Internet Explorer należy: wybrać z menu głównego pozycję “Narzędzia/Opcje internetowe”, a następnie w sekcji “Prywatność” zaznaczyć “Zaawansowane” i wyłączyć pliki cookie.

b) W przeglądarce Mozilla Firefox należy: wybrać z menu pozycję “Narzędzia”, a następnie pozycję “Opcje” i określić poziom prywatności w sekcji “Prywatność”.

c) W przeglądarce Opera należy: wybrać z menu pozycję “Narzędzia”, a następnie z pozycji “Preferencje” wybrać “Zaawansowane”, a potem “Ciasteczka”.

d) W przeglądarce Google Chrome należy: z menu po prawej stronie należy wybrać pozycję “Opcje”, a następnie “Dla zaawansowanych” oraz “Ustawienia plików cookies”.

e) W przeglądarce Safari: w menu Ustawienia należy wybrać pozycję “Safari”, a następnie w sekcji Prywatność i ochrona wybrać “Blokuj cookie”.

Są to przykładowe typy przeglądarek. W większości przeglądarek tego typu informacje dotyczące plików cookie można znaleźć w menu “Narzędzia” lub “Opcje”.

6. Pamiętaj, że ograniczenia stosowania plików cookies mogą wpłynąć na niektóre funkcjonalności dostępne na naszych stronach internetowych.

Inne narzędzia analityczne

Google Analytics

W Serwisach wykorzystujemy również narzędzie Google Analytics do analizy zachowań użytkowników stron internetowych. Narzędzie to zbiera dane o plikach cookies. Potrzebujemy ich do celów statystycznych, aby sprawdzić jak często odwiedzane są poszczególne strony internetowe, ich zakładki. Dane te wykorzystujemy również do optymalizacji i rozwoju Serwisów.

Informacje o przetwarzaniu danych

W związku z przesłaniem przez Ciebie wiadomości za pomocą formularza kontaktowego w zakładce KONTAKT na naszej stronie internetowej nasza firma RED LINE SP. z o.o. jest administratorem Twoich danych osobowych.

Poniżej przekazujemy szczegółowe informacje związane z przetwarzaniem Twoich danych osobowych (imię i nazwisko, adres e-mail) przekazanych nam podczas przesłania formularza kontaktowego:

Można się z nami skontaktować się w następujący sposób:

  • telefonicznie pod numerem: + 48 58 580 08 08
  • przez elektroniczny formularz kontaktowy dostępny na stronie https://tlustakaczka.pl/kontakt/
  • pisemnie, przesyłając korespondencję na adres: ul. Spółdzielcza 2 81-545 Gdynia

Przetwarzamy Twoje dane osobowe w następujących celach:

– odpowiedzi na Twoją wiadomość – podstawą prawną przetwarzania jest Twoja zgoda na przesłanie wiadomości za pomocą formularza kontaktowego (art. 6 ust. 1 lit. a RODO). Przypominamy, że zgodę możesz cofnąć w każdym czasie. Cofnięcie zgody nie wpłynie na zgodność z prawem przetwarzania danych do tego czasu;

– ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń związanych z przesłaniem wiadomości lub z przetwarzaniem Twoich danych osobowych – ponieważ przetwarzanie jest niezbędne do realizacji naszego prawnie uzasadnionego interesu (art. 6 ust. 1 lit. f RODO).

Odbiorcami Twoich danych osobowych mogą być podmioty świadczące na naszą rzecz usługi informatyczne.

Twoje dane osobowe będziemy przechowywać w następujących okresach czasu:

  • w przypadku przetwarzania w celu odpowiedzi na Twoją wiadomość – do dwóch tygodni po przesłaniu przez nas odpowiedzi na Twoją wiadomość albo do czasu cofnięcia przez Ciebie zgody (rezygnacji z naszej odpowiedzi na Twoją wiadomość), a jeżeli Twoja wiadomość dotyczyła przesłania oferty lub zawarcia umowy – w czasie do jednego miesiąca od dnia przesłania przez nas oferty, chyba że wcześniej zawrzesz z nami umowę lub oświadczysz, że nie chcesz jej zawrzeć. Okres ten może ulec przedłużeniu w przypadku trwania negocjacji i wtedy dane będą przetwarzane do dnia zakończenia negocjacji i zawarcia umowy;
  • w przypadku przetwarzania w celu ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń związanymi z przesłaniem wiadomości lub z przetwarzaniem Twoich danych osobowych – do momentu przedawnienia Twoich roszczeń z ww. tytułu albo do momentu wniesienia przez Ciebie sprzeciwu, o którym mowa poniżej.

Masz prawo:

  • dostępu do treści swoich danych osobowych, ich sprostowania (poprawiania, uzupełniania), ograniczenia ich przetwarzania lub usunięcia;
  • do przenoszenia danych osobowych, których nam dostarczyłaś/dostarczyłeś, tj. otrzymania tych danych osobowych w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym formacie nadającym się do odczytu maszynowego oraz masz prawo przesłać te dane osobowe innemu administratorowi. Jeżeli będzie to technicznie możliwe, masz prawo żądania, aby dane osobowe zostały przesłane przez nas bezpośrednio innemu administratorowi.

W celu skorzystania z powyższych praw możesz się z nami skontaktować się – dane kontaktowe jak wyżej.

Masz także prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych w przypadku uznania, że przetwarzanie Twoich danych osobowych narusza RODO.

Ponadto masz prawo sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych w celu ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń związanymi z przesłaniem wiadomości lub z przetwarzaniem Twoich danych osobowych. Przyczyną sprzeciwu może być wyłącznie Twoja szczególna sytuacja. Po otrzymaniu sprzeciwu przestaniemy przetwarzać Twoje dane, o ile nie będziemy w stanie wykazać, że Twoje dane będą niezbędne do ewentualnego ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń. W celu skorzystania z prawa sprzeciwu możesz skontaktować się z nami – dane kontaktowe jak wyżej.

Podanie przez Ciebie danych osobowych w związku z wyrażoną zgodą jest dobrowolne, a ich niepodanie nie rodzi żadnych konsekwencji, poza rezygnacją z przesłania przez Ciebie wiadomości.